Start Historik Ladda ner Hjälp

Utlånshanterare v1.0

Huvudfönstret


Redigera användare

När du har angivit en ny låntagare i huvudfönstret, eller när du har klickat på Ny låntagare/Redigera låntagare i Låntagarfönstret så visas fönstret redigera användare. Här anger du all information om användaren.

Redigera objekt

När du har angivit ett nytt objekt i huvudfönstret, eller när du redigerar eller skapar ett nytt objekt i objektfönstret så visas detta fönster. Skriv in all information om objektet, samt ett antal. Detta antal representerar det antal objekt du har tillgängligt. Du kommer inte att kunna låna ut fler av det här objektet än det antal du har, vilket är väldigt logiskt. Du kan ju inte låna ut fler böcker än vad du har.

Lånedetaljer

Här visas all tillgänglig information om ett lån. Du visar fönstret genom att dubbelklicka på valfri rad i listan i huvudfönstret. Du kan också klicka på Ta bort lån för att visa att låntagaren har lämnat tillbaka det den skulle.

Låntagarfönster

Här visas alla låntagare som programmet känner till. Här visas också hur många lån varje användare har.

Objektsfönster

Här visas all information om de objekt programmet känner till för tillfället. Här kan du t.ex. se om du har några filmer kvar hemma.

Utskriftsinställningar

När du trycker på Ctrl+S i huvudfönstret visas utskriftsinställningarna. De låter dig (sedan version 1.2) ställa in de inställningar som tidigare bara fanns tillgängliga i print.ini. Först väljer du vilken utskrift du vill ändra inställningarna för i listan längst upp till vänster, sedan är det bara att ändra de värden du vill och klicka på OK. Se till att du stavar rätt på fonnamnena, annars kanske ingen font används. Fontstorleken mäts i points, precis som i Word. Listkolumnen är en ny funktion som inkluderades i version 1.1, när du har aktiverat den så kommer en ny kolumn med tomma linjer att infogas längst till höger i din utskrift. Detta kan vara användbart till exempel vid en inventation av de objekt du ska ha kvar hemma. Textrutan efter kryssrutan låter dig ange en rubrik för kolumnen. Linjebredden mäts i antalet understreck (_) som linjen ska bestå av.
[LOANS]
Orientation="landscape"
Caption="Lån"
UseCaption="true"
CaptionTypeface="Arial"
CaptionSize="20"
HeaderTypeface="Arial"
HeaderSize="12"
BodyTypeface="Times New Roman"
BodySize="12"
MarginTop="15"
MarginLeft="15"
MarginRight="15"
MarginBottom="15"
ColumnSpacing="2"
AddLineColumn="false"
LineColumnCaption="Noteringar"
LineColumnWidth="6"

En sektion av filen print.ini. Standardvärdet för Orientation är landscape i [LOANS], men portrait i de två andra.

Filen print.ini

Filen print.ini innehåller information om hur utskriften ska se ut. Finns inte filen så används de standardinställningar som anges här. Till höger visas en sektion av filen med dess standardinställningar. Filen är indelad i sektioner, varje sektion markeras av ett sektionsnamn inom [hakparanteser]. I filen print.ini kan det finnas tre sektioner: [LOANS], [USERS] och [ITEMS]. Varje sektion kan sedan innehålla ett antal värden. Värdena skrivs i formatet <egenskap>="<värde>", t.ex. Caption="Lån". Värt att notera är att det inte spelar någon roll om du använder gemener eller versaler. Öppna filen i Anteckningar i Windows. För att få en noteringskolumn ska du bara ändra värdet pä AddLineColumn till true.

Sektioner

Filen kan som sagt innehålla sektionerna [LOANS], [USERS] och [ITEMS]. Dessa används för att beskriva inställningarna för de tre olika utskrifterna som programmet kan producera. [LOANS] beskriver utskriften av alla nuvarande lån från huvudfönstret, [USERS] beskriver utskriften av låntagare från låntagarfönstret och [ITEMS] beskriver utskriften av objekt från objektsfönstret. Dessa tre sektioner innehåller samma data, vilket gör allting mycket enklare.

Data

Det finns 17 parametrar i varje sektion i print.ini (som programmet hanterar, du kan så klart lägga till fler om du vill, men det kommer inte att ha någon som helst effekt). Dessa ser du till höger tillsammans med sitt standartvärde. Nedan ser du betydelsen av all data.
EgenskapBetydelseMöjliga värdenStandardvärde
OrientationAnger vilken oriantation på pappret som används som standard i skriv ut-dialogen. Kan ändras där.landscape/portraitportrait för alla utom [LOANS]
CaptionAnger rubriken på dokumentetValfri textLån, Läntagare eller Objekt
UseCaptionAnger om dokumentet ska ha en rubriktrue/falsetrue
CaptionTypefaceAnger vilken font som ska användas för rubrikenText som anger fontnamnetArial
CaptionSizeAnger textstorleken på rubriken i enheten points (som i Word)Siffra20
HeaderTypefaceAnger vilken font som ska användas för tabellrubrikernaText som anger fontnamnetArial
HeaderSizeAnger textstorleken på tabellrubrikerna i enheten points (som i Word)Siffra12
BodyTypefaceAnger vilken font som ska användas för tabellenText som anger fontnamnetTimes New Roman
CaptionSizeAnger textstorleken på tabellen i enheten points (som i Word)Siffra12
MarginTopAnger marginalen i ovankant på varje sida i enheten millimeterSiffra15
MarginLeftAnger marginalen i vänsterkant på varje sida i enheten millimeterSiffra15
MarginRightAnger marginalen i högerkant på varje sida i enheten millimeterSiffra15
MarginBottomAnger marginalen i nederkant på varje sida i enheten millimeterSiffra15
ColumnSpacingAnger mellanrumet mellan kolumnerna i enheten millimeterSiffra2
AddLineColumnSka en kolumn med blanka linjer sättas in i utskriftentrue/falsefalse
LineColumnCaptionRubrik på kolumnen med blanka linjerTextNoteringar
LineColumnWidthAnger hur breda linjerna i kolumnen med blanka linjer ska vara.Siffra6

© Filip Strömbäck 2010